Koppla till datakällor

Med Qlik Sense kan du ansluta till dina data, oavsett var de lagras, med en mängd Qlik-kopplingar och andra typer av datakopplingar. När du skapar en datakoppling sparas den till Qlik Sense så att du snabbt kan välja och ladda data från de datakällor som du vanligtvis använder. Anslut till databaser, data från sociala medier, lokala filer, fjärranslutna filer och webbfiler.

Skapa en koppling

För att välja data från en datakälla kan du antingen skapa en ny datakoppling eller använda en sparad. Så här kan du skapa datakopplingar och komma åt dina sparade kopplingar:

 • Lägg till data med hjälp av Datahanteraren.

  Lägg snabbt till nya data till appen och få hjälp att skapa associationer.

  Mer information finns i Lägga till data till appen.

 • Datakopplingar i dataimporten.

  Välj data från en ny eller befintlig datakoppling, eller använd Dataimport för att ladda data från en datakoppling. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns i Ansluta till datakällor i Skriptredigeraren.

Observera: Du kan endast se datakopplingar som du äger, eller som du har fått behörighet till, för att läsa eller uppdatera. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Typer av datakopplingar

Med Qlik Sense kan du komma åt dina data oavsett var de finns. Följande typer av datakopplingar är tillgängliga med Qlik Sense. Du kan ladda ner kopplingar från nedladdningssidan på qlik.com för användning med Qlik Sense.

Många av de kopplingar som har åtkomst till dessa datakällor är inbyggda i Qlik Sense, medan andra kan läggas till. Varje typ av datakoppling har specifika inställningar som du måste konfigurera.

Bifogade filer

Bifoga filer direkt till din app genom att dra och släppa.

Mer information finns i Bifoga datafiler och lägga till data i appen.

Qlik DataMarket

Observera:

Qlik Sense Enterprise endast.

Välj aktuella och historiska data om väder, demografi och valutakurser samt ekonomiska data och samhällsdata.

Mer information om att lägga till data finns från Qlik DataMarket finns i Lägga till data från Qlik DataMarket.

Databaskopplingar

Observera:

Qlik Sense Enterprise endast.

Anslut till en ODBC-datakälla med förkonfigurerade ODBC-databaskopplingar.

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Teradata

Mer information finns i Databas (endast på engelska).

Essbase

Anslut till en Essbase-datauppsättning.

Mer information om Essbase finns i Essbase-koppling (endast på engelska).

Lokala filer eller nätverksfiler

Observera:

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till en lokal fil eller en nätverksfil för att välja och ladda data.

Mer information om lokala filer och nätverksfiler finns i Ladda filer från lokala filkataloger och nätverkskataloger..

ODBC-kopplingar via DSN

Observera:

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till ett databashanteringssystem (DBMS) med ODBC. Installera en ODBCdrivrutin för aktuell DBMS, och skapa en DSN-datakälla.

Mer information finns i ODBC.

REST

Observera:

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till en REST -datakälla. REST -kopplingen är inte skräddarsydd för någon specifik REST -datakälla utan kan användas för att ansluta till alla datakällor som tillhandahålls via REST API:t.

Mer information om Qlik REST Connector, finns i REST (endast på engelska).

Salesforce

Observera:

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till ditt Salesforce.com-konto.

Mer information finns i Salesforce-koppling (endast på engelska).

SAP

Observera:

Bara Qlik Sense Enterprise.

Ladda data från SAP NetWeaver.

Mer information finns i Qlik-koppling för användning med SAP NetWeaver (endast på engelska):

Webbfiler

Observera:

Qlik Sense Enterprise only

Anslut till en webbaserad datakälla på en webbadress.

Mer information finns i Ladda filer från lokala filkataloger och nätverkskataloger..

Web Storage Provider Connectors

Observera:

Qlik Sense Enterprise only

Anslut till dina filbaserade data från webbarkivleverantörer.

 • Dropbox

Mer information om webbarkiv finns i: Qlik Web Storage Provider Connectors (endast på engelska).

Tredjepartskopplingar

Med hjälp av tredjepartskopplingar kan du ansluta till datakällor som inte stöds direkt av Qlik Sense. Tredjepartskopplingar utvecklas med hjälp av QVX SDK eller tillhandahålls av tredjepartsutvecklare. I en standardinstallation av Qlik Sense har du inte åtkomst till några tredjepartskopplingar.

Var lagras datakopplingen?

Kopplingarna lagras i databasen av Qlik Sense Repository Service. I en Qlik Sense-serverdriftsättning hanterar du datakopplingar med Qlik Management Console. Med Qlik Management Console kan du ta bort datakopplingar, ställa in åtkomsträttigheter och utföra andra systemadministrativa uppgifter.

I Qlik Sense Desktop sparas alla kopplingar i appen utan kryptering.

Varning: Eftersom Qlik Sense Desktop-kopplingarna lagrar alla uppgifter om användarnamn, lösenord och den filsökväg som du anger när du skapar kopplingen, är dessa lagrade uppgifter tillgängliga i klartext om du delar appen med en annan användare. Tänk på det när du skapar en app som ska delas.

Begränsningar

Det går inte att ge en datakoppling namnet 'DM'. Det här namnet är reserverat för den inbyggda Qlik DataMarket-kopplingen.