Dimensioner

Dimensioner avgör hur data i en visualisering grupperas – exempelvis försäljning totalt per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som "tårtbitar" i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar.

Dimensioner skapas från fält i datamodelltabellerna.

Example:  

Product Type är ett fält i Product-tabellen som laddas i appen. Värdena i det här fältet är de olika typerna som produkter grupperas i.

Exempelvis kan du skapa ett stapeldiagram för att åskådliggöra kostnaden per typ, genom att lägga till dimensionen Product Type i diagrammet. Om du vill kunna slutföra visualiseringen måste du lägga till ett mått (i det här fallet Cost), som grupperas efter dimensionen Product Type.

Stapeldiagram med dimensionen Product Type och måttet Cost.

Bar chart.