Datamodellvyn

I datamodellvyn ser du en översikt över appens datastruktur. Här kan du visa detaljerade metadata om tabeller och fält. Du kan även skapa dimensioner och mått från datafälten.

Observera: Direct Discovery-tabeller markeras med ÿ. Mer information finns i Komma åt stora datauppsättningar med Direct Discovery.
Datamodellvyn visar en översikt över datastrukturen i en app.

Data model viewer.

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra användbara kommandon.

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Navigeringsmeny med alternativen App-översikt, Datahanteraren, Dataimport och Öppna hubben.

Öppna hubben visas inte om hubben har inaktiverats av administratören.

¨ Global meny med alternativen Hjälp och Om.
Spara Spara ändringar.
Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
t Dölj alla tabeller så visas endast tabellernas namn.
å Minska storleken på alla tabeller så visas tabellnamnen och alla fält associerade till andra tabeller.
s Utvidga alla tabeller så visas alla fält.
+ Intern tabellvy: datamodellen i Qlik Sense, inklusive syntetiska fält.
7 Källtabellvy: källtabellvyernas datamodell.
ì Layoutmeny med alternativen Rutnätslayout, Automatisk layout och Återställ layout.
j Öppna och stänga förhandsgranskningsfönstret.

B: Översikt

En översikt över alla tabeller och fält i appen, och associationerna mellan dem. Du kan zooma in och ut genom att klicka på Y eller Z, eller med hjälp av skjutreglaget. Klicka på ü för att återställa zoomnivån till 1:1.

Du kan låsa tabellayouten (placeringar och storlekar) genom att klicka på [. Klicka på \ för att låsa upp tabellayouten.

Mer information finns i Visa datamodellen.

C: Förhandsgranskningsruta

Förgranskningsfönstret med detaljerad information om tabeller och fält.

Mer information finns i Förhandsgranska tabeller och fält i datamodellvyn.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?