GetExcludedCount - diagramfunktion

GetExcludedCount() finner antalet exkluderade (mörkgrå) värden i det identifierade fältet.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: sträng

Limitations:  

GetExcludedCount() utvärderar endast för fält med associerade värden, det vill säga fält utan val. För fält med val returnerar GetExcludedCount() 0.

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för First name, och en för Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetExcludedCount ([Initials])

5 eftersom det finns 5 uteslutna (grå) värden under Initials. Den sjätte cellen (JA) är vit när de kopplas till urvalet John i First name.

Anta att John och Peter är valda.

GetExcludedCount ([Initials])

3 eftersom Peter är associerad med 2 värden i Initials.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetExcludedCount ([Initials])

0 eftersom det inte finns några val.

Anta att John har valts under First name.

GetExcludedCount ([First name])

0 eftersom GetExcludedCount() endast utvärderar för fält med associerade värden, det vill säga fält utan val.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');