Skapa bokmärken för val

Medan du analyserar data kan du hitta något intressant som du vill gå tillbaka till eller dela med andra. Bokmärken är ett enkelt sätt att hålla reda på ett visst urval på ett visst ark.

Med bokmärken sparas dina urval och en viss plats. Vid ett senare tillfälle kan de öppnas för att återställa urvalen till ett tidigare tillstånd. Urval med bokmärken kan användas på alla ark som har samma data som arket du använde för att skapa bokmärket. Alla bokmärkesverktyg finns under > i verktygsfältet.

Om du använder parallella tillstånd i appen och skapar ett bokmärke kommer bokmärket att visa urvalen i alla tillstånd. Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.