Vad är nytt i Qlik Sense November 2018?

Förbättringar inom förstärkt intelligens

Inlärning baserad på tidigare användning

Det har blivit dags för oss att presentera Qlik Sense November 2018. Vi introducerar maskininlärning med funktioner för inlärning baserad på tidigare användning/tillämpning. Användare kan använda information från produkten för att mata den kognitiva motorn och få smartare insikter och resultat.

Enkel redigering i Insiktsrådgivaren

Användare kan nu göra enkel redigering med Insiktsrådgivaren. Den här funktionen gör att användare kan ändra de föreslagna visualiseringar och analyser som den kognitiva motorn erbjuder, vilket ger större flexibilitet och kontroll när de upptäcker insikter.

Skapa visualiseringar av dina data med insiktsrådgivaren

Nya avancerade redigeringsfunktioner

Parallella tillstånd

Vi har exponerat funktionaliteten för parallella tillstånd som tidigare endast var tillgänglig genom API-anrop. Med parallella tillstånd kan du skapa visualiseringar för jämförande analys baserat på ett tillstånd som inte är standardurvalstillståndet. Parallella tillstånd är en ny typ av originalobjekt. När de en gång skapats kan de tillämpas på ark eller visualiseringsobjekt med det nya alternativet för parallella tillstånd som finns under Utseende. Med den här funktionen kan du göra olika urval på samma dimension och jämföra dem i en enda visualisering eller i två eller flera visualiseringar sida vid sida. Du kan även tillämpa ett parallellt tillstånd på ett uttryck med set-analys. Detta gör att du kan utföra komplexa jämförande analyser.

Använda parallella tillstånd för jämförande analys

Exponerad set-analys

Den här funktionen gör det enklare för utvecklare att skapa uttryck med korrekt set-analyssyntax.

Förbättringar av set-uttryck

Set-uttryck i dialogen Uttrycksredigeraren har förbättrats.

Uttrycksredigeraren

Arbeta med uttrycksredigeraren

Enskilt urval i fält

Den här funktionen stödjer användarfall med guidad analys där ett enskilt urval ändrar analysflödet. Den nya Qlik Sense-fältinställningen låter utvecklare aktivera "Alltid ett valt värde" för ett visst fält Möjligheten att alltid ha ett valt värde kan användas i applikationer som kräver bättre kontroll över villkor i uttryck, lokaliseringskrav och andra användarfall för guidad analys.

Alltid ett valt värde

Fullständigt stött komplementpaket för instrumentpanel [#1]

I Qlik Sense November 2018 introduceras komplementsbuntning. Det här komplementpaketet för instrumentpanel kan installeras vid sidan av Qlik Sense och stöds helt av Qlik. Användare kan välja bort det här paketalternativet. Objekten som ingår i det här paketet var tidigare tillgängliga som populära komplement på Qlik Branch. Qlik är nu en del av Qlik-erbjudandet och kommer att underhålla och säkerställa kvalitet och prestanda för de här objekten efter versionsuppgraderingar. De här komplementobjekten har full funktionalitet men uppfyller inte andra produktstandarder som hjälpmedel, flera språk och höger till vänster.

Instrumentpanelspaketet innehåller:

  • Datumintervallsväljare: låter användare snabbt och enkelt välja datum och intervaller.
  • Navigeringsknapp: låter användare snabbt navigera till ark, berättelser och webbplatser. Kan även utlösa åtgärder som urval och att ange variabler.
  • On-Demand-rapportering: att generera Qlik NPrinting-rapporter är nu möjligt inifrån apparna.
  • Behållare med flikar: möjlighet att växla mellan visualiseringar med flikar.
  • Visa/dölja-behållare: liknar behållare med flikar men nu med visningsvillkor.
  • Variabelinmatning: användare kan ställa in värden med knappar, listrutor, skjutreglage och indataboxar.

Instrumentpanelspaket

Nya sätt att samarbeta

Delningsbara Qlik Sense-diagramlänkar

Du kan nu dela diagramlänkar med anpassade urvalstillstånd. Detta gör att du kan dela inledande insikter och samla ytterligare analyser snabbt.

Den här funktionen är för tillfället endast tillgänglig i Qlik Cloud Services och Qlik Sense Enterprise för elastiska distributioner.

Förbättringar av visualiseringar och mappning

Nytt kartdiagramskikt

Ett nytt kartdiagramskikt är nu tillgängligt för visning av cirkel- och stapeldiagram på en karta för att illustrera distribution av värden av flera typer.

Kartor

Förbättrat cirkeldiagram

Cirkeldiagram stödjer nu ett andra mått för att visa flera värden i den yttre radien. Den här visualiseringen kallas även rosendiagram.

Cirkeldiagram

Inställning för konturernas ogenomskinlighet

Inställning för konturernas ogenomskinlighet kan nu tillämpas med ett skjutreglage för ökad läsbarhet, särskilt med små funktioner.

Nya framsteg inom fältkarttjänster

Nya framsteg inom fältkarttjänster, som Bing Maps, stöds nu av bakgrundsskiktet för kartdiagram.

Förbättrad hantering

Förbättringar av import och export av appar

Förbättringar av import och export av appar ger dig möjlighet att importera och exportera appar med eller utan data från QMC.

Exportera appar (endast på engelska)

Ersätta appar (endast på engelska)

Multi-Cloud-utveckling

Qliks Multi-Cloud-erbjudande innehåller nu förenklade konfigureringsalternativ med självsignerade JSON Web Tokens (JWTs). Detta innebär att komponenter kan kopplas utan att det krävs särskilda funktioner hos en IdP. Dessutom kan Qlik Cloud Services nu integreras med ADFS som identitetsleverantörerna som låter kunder med Active Directory-infrastruktur autentisera sina användare.

MSC – utrullningar (endast på engelska)

Tillgänglighet

Tillgängliga listboxar, tangentbordsnavigering och skärmläsarfunktioner för listboxåtkomst.

Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense