Startsida

Kom igång med Qlik Sense

Börja med att lära dig hur Qliks associativa urvalsmodell fungerar och hur du bygger en enkel app med exempeldata.

Planera en Qlik Sense-distribution (endast på engelska)

Hur Qlik Sense distribueras beror på organisationen. Läs om arkitektur, distributionsexempel, säkerhet, loggning och licensiering.

Bygga och interagera med appar

Lägga till och hantera data

Du kan lägga till data från egna datakällor eller från andra källor som Qlik DataMarket.

Skapa visualiseringar

Skapa olika visualiseringar som stapeldiagram, histogram, spridningsdiagram och kartor.

Interagera med visualiseringar

Visualiseringarna i en app är hopkopplade. När du gör ett urval i en visualisering uppdateras alla associerade visualiseringar omedelbart så att urvalet avspeglas.

Distribuera ett Qlik Sense-system

Installera Qlik Sense (endast på engelska)

Välj de distributionsalternativ som motsvarar dina behov.

Installera Qlik Sense Mobile-appen (endast på engelska)

Du kan hämta och installera Qlik Sense Mobile-appen direkt från Apple App Store.

Säkerhetskopiera och återställa Qlik Sense (endast på engelska)

Vi rekommenderar att du skapar säkerhetskopior regelbundet så att Qlik Sense-webbplatsen kan återställas om ett systemfel skulle inträffa eller om en nod i distributionen måste flyttas eller tas bort.

Administrera och felsöka en Qlik Sense-webbplats

Hantera en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

Använd Qlik Management Console (QMC) för att konfigurera och hantera en Qlik Sense-webbplats.

Övervaka en Qlik Sense-webbplats (endast på engelska)

QMC har många appar som övervakar systemprestanda och användning på Qlik Sense-webbplatser.

Felsöka Qlik Sense med loggar (endast på engelska)

Du kan använda loggmeddelanden från Qlik Sense för att upptäcka säkerhetsincidenter, driftsproblem och policybrott.