Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

KPI (nyckeltal)

KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat.

En KPI-visualisering med två mätvärden använder villkorsfärger och symboler.

KPI-visualisering.

Användning

Använd KPI för att få en överblick över resultatvärden som är viktiga för en organisation. Använd färgkodning och symboler för att indikera hur data kan relateras till det förväntade resultatet.

Fördelar

KPI ger en snabb inblick i resultatet inom ett område.

Nackdelar

KPI är något begränsat när det gäller de grafiska komponenterna. Du kan använda symbolen för att göra det lättare att illustrera resultaten, men om du vill har en mer framträdande komponent kan du fundera på att använda en mätare.

Skapa ett KPI

Du kan skapa en KPI-visualisering på arket som du redigerar.

 1. Från resurspanelen drar du ett tomt KPI-diagram till arket.
 2. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

I en KPI-visualisering kan du ha ett eller flera mått och inga dimensioner. Med två mått blir det andra värdet automatiskt ett kompletterande värde och visas med mindre teckenstorlek. Du kan lätt ändra ordningsföljd genom att dra måtten i egenskapspanelen under Mått.

När du har skapat KPI-visualiseringen kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

Följande inställningar används som standard för en KPI-visualisering:

 • Centrerad justering.
 • Svart textfärg.
 • Ingen bakgrundsfärg.
 • Responsivt layoutbeteende.
 • Medelstor teckenstorlek.
 • Inga titlar.
 • Måttetikett visas.
 • Villkorsfärger och symboler stängs av.
 • Ingen länk till arket.
Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på eller drar ett mått från resurspanelen läggs en KPI-visualisering till på arket med detta mått.

Använda villkorsfärger och symboler

När du använder villkorsfärger för KPI-visualiseringen har du möjlighet att använda symboler som ska visas invid ditt mätvärde. Du kan även använda följande alternativ:

 • Ställa in intervallgränser.
 • Lägga till gränser för att skapa underordnade avsnitt med olika färger för att indikerar resultat, till exempel bra (grön), under förväntan (gul) eller kritisk (röd).
 • Lägga till symboler i till värdena.
 • Lägga till tonade färger mellan färgavsnitten.

Du kan använda uttryck för gränserna. Alla de här inställningarna görs i egenskapspanelen som visa på höger sida om fönstret när du redigerar ett ark.

Länka till ett annat ark

Du kan länka från KPI-visualiseringen till ett ark i appen. När du gör dataanalyser och klickar på visualiseringen kan du klicka en andra gång för att gå till ett fördefinierat ark. Arket öppnas i en ny flik. När du hovrar över Info visas arkets namn. Ikonen visas endast när Visa rubrik är valt under Presentation.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!