Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Egenskaper för filterrutor

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller skapa en dimension från ett fält. Om alternativet är nedtonat är det inte tillgängligt.

Dimensioner

Du kan även klicka på Uttryck för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

Du kan redigera en dimension som är länkad till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort dimensionen från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

Följande egenskaper är tillgängliga för dimensioner:

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna. Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.
  • Dimension: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av dimensionen klickar du på Länkat objekt för att koppla bort dimensionen från originalobjektet.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Rubrik: Ange en titel för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Visa frekvens: Du kan visa frekvensen för varje värde. Du kan visa den som ett absolut tal med Frekvens (antal) eller som procentandel med Relativ frekvens (%).

  • Textjustering: När du ställer in den på Anpassad, kan du välja hur innehållet ska visas: Vänsterjustera, Centrera eller Högerjustera. Om Textjustering är inställt på Auto, justeras texten automatiskt till vänster eller höger beroende på innehållet.
  • Originalobjekt:  Skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om dimensionen redan är länkad till ett originalobjekt klickar du på Redigera för att uppdatera originalobjektet. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

Du kan dra i dimensionerna för att ange den ordningsföljd i vilken de visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Sortering

Standardinställningen är att dimensionerna sorteras i den ordningen som de lades till, men den senast tillagda dimensionen sist. För filterrutor ändrar du sorteringsordningen för dimensionerna under Dimensioner i avsnittet Data. Dra i dimensionerna för att ändra ordningen. Under Sortering kan du ändra på den interna sorteringsordningen för dimensionerna.

Varje dimension sorteras sedan internt på det vanligaste sättet för den typen av data. Tal sorteras numeriskt, stigande. Text sorteras alfabetiskt, stigande. Om du vill ändra på den interna sorteringen av en dimension klickar du på sorteringsknappen. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter tillstånd: Sorterar efter valt, möjligt och uteslutet tillstånd.
 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera efter frekvens: Endast tillgängligt för filterrutor
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns här: Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Uttryck om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att kunna välja att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

 • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
 • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
 • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!