Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lådagram

Lådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data, vilka illustreras med en ruta med morrhårsvärden och en centrumlinje i mitten. Morrhårsvärdena motsvarar höga och låga referensvärden för uteslutning av outliervärden.

Du kan definiera rutans start- och slutpunkter och intervallen för morrhårsvärdena med några förinställningar. Det går även att definiera egna inställningar med hjälp av uttryck.

Box plot.

 1. Första morrhårsvärdet
 2. Rutans start
 3. Centrumlinje
 4. Rutans slut
 5. Sista morrhårsvärdet
Anteckning om tipsDu kan hovra över en ruta om du vill visa en popup med de olika värdena för lådagrammets element.

Användning

Lådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data.

Fördelar: Lådagrammet ordnar stora mängder data, och visualiserar outliervärden.

Nackdelar: Lådagrammet är inte relevant för detaljerade analyser av data eftersom syftet är att ge en sammanfattning av hur data är fördelade.

Skapa ett lådagram

Du kan skapa ett lådagram på arket som du redigerar.

I ett lådagram måste du använda en eller två dimensioner, samt ett mått. Om du använder en enda dimension får du en visualisering med en ruta. Om du använder två dimensioner får du en ruta för varje värde i den andra, eller yttre dimensionen.

Anteckning om informationDu kan inte använda beräknade dimensioner i ett lådagram.
 1. Från resurspanelen drar du ett tomt låddiagram till arket.
 2. Lägg till den första dimensionen.

  Det här är den inre dimensionen som definierar en ruta.

 3. Lägg till en andra dimension.

  Det här är den yttre dimensionen som definierar rutorna som visas på dimensionsaxeln.

 4. Klicka på Lägg till mått och skapa ett mått från ett fält. Måttet måste inte innehålla en aggregering.

När du har skapat lådagrammet kanske du vill ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Som standard används förinställningen Standard (Tukey).

Mer information finns här Ändra utseende på en visualisering.

Ändra definitionen för ett lådagram

Du kan använda en av de tre förinställningarna som finns under Lådagramelement i egenskapspanelen när du definierar ditt lådagram.

 • Standard (Tukey)

  Denna förinställning är baserad på den ursprungliga lådagramsdefinitionen av J. Tukey. Centrumlinjen motsvarar medianen (andra kvartilen), och rutans start- respektive slutpunkter motsvarar den första och tredje kvartilen. Morrhårsvärdets längd kan ställas in till 1, 1,5 eller 2 kvartilöverskridande intervall. Ett kvartilöverskridande intervall representerar skillnaden mellan den första och tredje kvartilen.

 • Percentilbaserad

  Den här förinställningen definieras också med rutans start- och slutpunkter vilka motsvarar den första och tredje kvartilen, samt centrumlinjen som motsvarar medianen, men morrhårsvärdets längd justeras genom att du anger en percentilbaserad position för morrhårsvärdet.

 • Standardavvikelse

  Den här förinställningen är baserad på standardavvikelser, där centrumlinjen motsvarar medelvärdet och rutans start- och slutpunkter motsvarar en standardavvikelsevarians. Du kan ställa in morrhårsvärdets längd till flera standardavvikelser.

Du kan också definiera ett anpassat lådagram där du ställer in värdet för varje lådagramelement med ett uttryck.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!