Gå till huvudinnehåll

Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense

Qlik Sense stöder tangentbordets tillgänglighet. Du kan använda ett tangentbord för att navigera i hubben, appens översikt, verktygsfältet, ark, data och visualiseringar. Det finns också många snabbkommandon för tangentbord.

När du navigerar med tangentbordet i markeras det skärmobjekt som har fokus.

Anteckning om informationAnvisningarna om snabbkommandon för tangentbord utgår från att du arbetar i Windows. Använd Kommando istället för Ctrl för MacOS.

Hubben

Mer information finns här Hubben.

Appöversikt och verktygsfält

Knappen Gå till innehåll är det första elementet när du navigerar på appöversiktssidan med ett tangentbord. Klicka på Retur om du vill hoppa över navigeringen och landa på Ark i verktygsfältet. Om du klickar på Tabb öppnas den globala menyn.

Mer information om navigering på appöversiktssidan och Qlik Sense-verktygsfältet finns i Navigera i användargränssnittet.

Arkvyn

Du kan använda tangentbordsnavigering för att interagera med visualiseringar i dina ark, komma åt alternativ i snabbmenyn för visualiseringar och hämta visualiseringsdata.

Knappen Gå till innehåll är det första elementet när du navigerar i arkvyn med ett tangentbord. Klicka på Retur om du vill hoppa över navigeringen och landa på huvudinnehållet. Om du till exempel visar Analysera > Ark kommer du att landa på Smartsökning. Om du klickar på Tabb istället öppnas Analysera-menyn.

Mer information finns här Arkvyn.

Urvalsläge

När en användare har fokus på en tabell eller ett diagram och urval görs är de i urvalsläge. När celler eller objekt väljs aktivt visas en urvalsmeny i det övre fältet av tabellen eller diagrammet.

Mer information finns här Utforska med urval.

Listboxar

Mer information finns här Söka inom urval eller visualiseringar.

Snabbmenyer för visualisering

Snabbmenyn eller alternativmenyn representeras av Mer.

Mer information finns här Alternativmenyn.

Filterrutor

Mer information finns här Filterruta.

Enkla tabeller

Mer information finns här Tabell.

Läget Visa data

Mer information finns här Visa data för visualiseringar.

Insikter

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Snabbkommandon för tangentbord

Vissa Qlik Sense-funktioner har specifika kortkommandon: