Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Table format

Tabellformatet är en filspecifikator för LOAD-satsen som anger vilken filtyp det gäller. Om inget annat är angivet antas standardformatet .txt.

Tabellformatstyper
Typ Beskrivning
txt

I en avgränsad textfil är kolumnerna avgränsade av ett avgränsartecken.

Delimiter is

fix

I en textfil med fasta postlängder har varje kolumn en bredd på ett visst antal tecken.

Vanligtvis innehåller filer med fasta postlängder poster som avgränsas av en radmatning, men det finns mer avancerade alternativ för att ange poststorlek i byte eller för att låta dem sträcka sig över mer än en rad med hjälp av Record is.

Record is

Anteckning om informationOm data innehåller tecken på flera byte kan fältbrytningarna bli feljusterade eftersom formatet baserar på en fast längd i byte.
dif I en .dif-fil (Data Interchange Format) används ett speciellt format för att definiera tabellen.
biff Qlik Sense kan även tolka data i standard-Excel-filer med hjälp av biff-formatet (Binary Interchange File Format).
ooxml Excel 2007 och senare versioner använder ooxml .xslx-formatet.
html Om tabellen ingår i en html-sida eller fil bör html användas.
xml xml (Extensible Markup Language) är ett vanligt märkspråk som används för att representera datastrukturer i textformat.
qvd Formatet qvd är det egna filformatet QVD, exporterat från en Qlik Sense-app.
qvx qvx är ett filformat/streamingformat för att leverera utdata med hög prestanda till Qlik Sense.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!