Gå till huvudinnehåll

Fält

Fälten innehåller de data som används i Qlik Sense. Fälten kan ses som data som lästs in från laddningsskriptet.

Fälten innehåller ett eller flera värden, så kallade fältvärden, och motsvarar på grundnivå kolumner i en databastabell, men kan även finnas i fler än en tabell. Fältvärden består av numeriska eller alfanumeriska data. När de läses in från ett inläsningsskript kan fälten återges som en tabellvisualisering.

Exempel på data i ett inläsningsskript:

Temp:
LOAD * inline [
Customer Product UnitSales UnitPrice
Imagine Film 4 16
Imagine Film 10 15
Imagine Shutter 9 9
PhotoInc Shutter 5 10
PhotoInc Lens 2 20
PhotoInc Magnifier 4 25
Gallery Film 8 15
Gallery Lens 7 19
] (delimiter is ' ');
 

De fält som återges i en datamodellstabell efter att ha läst in data:

Data model table.

Samma fält som kolumner i en tabellvisualisering på ett ark:

Table visualization.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!