Gå till huvudinnehåll

FieldValue - skript- och diagramfunktion

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen elem_no för fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
elem_no Lägesnumret (elementnumret) på fältet, efter laddningsordning, som värdet returneras för. Detta kan motsvara en rad i en tabell, men det beror på i vilken ordning elementen (raderna) läses in.

Begränsningar:  

Om elem_no är större än antalet fältvärden returneras NULL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!