Gå till huvudinnehåll

FieldIndex - skript- och diagramfunktion

FieldIndex() returnerar den placering som fältvärdet value har i fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldIndex(field_name , value)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
value Värdet för fältet field_name.

Begränsningar:  

Om value inte påträffas bland fältvärdena i fältet field_name returneras 0.

Exempel och resultat:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i appen och kör den.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått:

 

FieldIndex ('First name','John')

1, eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att i en filterruta skulle John visas som nummer 2 från toppen eftersom den sorteras i alfabetisk ordning och inte i laddningsordning.

FieldIndex ('First name','Peter')

4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1, eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att i en filterruta skulle John visas som nummer 2 från toppen eftersom den sorteras i alfabetisk ordning och inte i laddningsordning.

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Data som används i exemplet:

Names: LOAD * inline [ First name|Last name|Initials|Has cellphone John|Anderson|JA|Yes Sue|Brown|SB|Yes Mark|Carr|MC|No Peter|Devonshire|PD|No Jane|Elliot|JE|Yes Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|'); 			 John1: Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos Resident Names;   Peter1: Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos Resident Names;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!