Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa analys som söker nedåt i hierarkier

Om du definierar vilka grupper i din logiska modell som har en hierarkisk relation kan Insight Advisor göra en fördelningsanalys i specificerade hierarkier och bättre upptäcka beroenden bland grupper.

Hierarkier av logiska modeller skapas och hanteras i Hierarkier. Det är valfritt att använda hierarkier i affärslogik.

Med hierarkier kan du använda fördelningsanalyser som söker nedåt i hierarkin i rekommendationer (t.ex. Försäljning efter Produktkategori, Produktunderkategori och Produkt). Med hierarkier är det också lättare för Insight Advisor att undvika att blanda ihop geografiska element i rekommendationer. Om du till exempel skapar hierarkier för Leverantörens land med Leverantörens ort och för Kundens land och Kundens stad förhindrar du att de används i felaktiga kombinationer som Leverantörens land och Kundens stad.

Hierarkier används även i Associative Insights för att identifiera beroenden när urval görs. Till exempel att välja Sverige i ett Insikts-diagram, och sedan bara ha svenska orter som valda värden i ett annat diagram som använder fältet Ort.

Du kan redigera eller ta bort hierarkier genom att klicka på och välja Redigera eller Ta bort.

Skapa hierarkier

  1. Klicka på Skapa hierarki.
  2. Ange ett namn för hierarkin.
  3. Lägg till grupper i hierarkin i ordning från den lägsta nivån i hierarkin till den högsta.
  4. Klicka på Skapa.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!