Gå till huvudinnehåll

Hantera laddningsuppgifter för appar

I hubben kan du visa och hantera laddningsuppgifter för appar. Du kan starta laddningsuppgifter manuellt från hubben.

För appar i hubben läggs laddningsuppgifter till i QMC. Du kan visa laddningsuppgifter för en app i hubben genom att högerklicka på appen och välja Hantera laddningsuppgifter.

Anteckning om information

Du måste ha läsbehörighet för HubSectionTask och läsbehörighet för laddningsuppgifter i hubben som angivits i QMC för att kunna hantera appladdningsuppgifter i hubben.

Hantera laddningsuppgifter visar följande information och alternativ:

  • Namn: Uppgiftens namn.

  • Aktiverad: Om laddningsuppgiften är aktiverad eller inaktiverad. Inaktiverade uppgifter kan inte hanteras eller aktiveras från hubben.

  • Status: Visar aktuell status för uppgiften. Du kan klicka på Info och visa en sammanfattning av den senaste uppgiftsexekveringen. Du kan även hämta skriptloggen genom att klicka på Hämta skriptlogg.

  • Senaste exekvering: Visar när uppgiften senast exekverades.

  • Nästa exekvering: Visar när uppgiften ska köras nästa gång enligt schemat.

  • Åtgärder: Hanteringsalternativ för uppgiften. Du kan starta uppgifter genom att klicka på Starta uppgift och stoppa dem genom att klicka på Stoppa.

Du kan uppdatera uppgiftsvyn genom att klicka på Uppdatera uppgifter.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!