Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense September 2020

Förstärkt intelligens

Nya sökbaserade diagramtyper för visuell analys

När du genererar insikter i sökbaserad visuell analys genererar Insiktsrådgivaren nu automatiskt flera nya typer av visualiseringar. Dessa inkluderar:

 • Klusterdiagram – visar kluster med hjälp av den nya funktionen k-medelvärdesklustring.
 • Korrelationsdiagram – visar korrelationer med korrelationsfunktionen.
 • Kontrolldiagram – visar hur en process förändras med tiden.

Sökbaserad visuell analys på mobila enheter.

Sökbaserad generering av visuella insikter finns nu tillgänglig på handhållna mobila enheter. Detta ger ett intuitivare sätt att skapa nya analyser och insikter på små formfaktorer, i motsats till med traditionell redigering. Det finns endast tillgängligt på handhållna enheter genom det webbläsarbaserade användargränssnittet.

Utforska appar på en liten skärm

Avancerad analysberäkning – k-medelvärdesklustring

Med den här versionen introduceras avancerade analysberäkningar i Qliks associativa motor.  Den första tillgängliga funktionen är k-medelvärdesklustring, som gör att datapunkter kan grupperas i kluster baserat på likhet. Detta är en mycket användbar funktion för kundsegmentering, bedrägeriupptäckt och många andra användarfall.

Rangordnings- och klustringsfunktioner

Diagramfunktion för K-medelvärde-2D

Diagramfunktion för K-medelvärde-ND

Förbättringar av visuell analys

Improved reference lines

Bar and line charts now include dimension based (vertical) reference lines with formatted labels, useful for enhancing charts with added detail along a time axis (such as start and end dates of important events)

Referenslinjer

Egenskaper stapeldiagram

Egenskaper för linjediagram

Animeringskontroll

Animeringskontroll ger användarna möjlighet att animera föränderliga data med tiden genom att automatiskt välja värden i valfri dimension och spela upp dem i en loop, med eller utan aggregering.

Andra diagramförbättringar

 • Talformatering av originalmått
 • Slå på och stäng av kantlinjer i behållare
 • Anpassad sortering i Sankey-diagram
 • Frekvens (antal) i filterruta
 • Skiktogenomskinlighet i webbkarttjänst
 • Hovra för att växla ikoner

Bättre administration

Appdistribution

QSEoW stödjer nu appdistribution från en driftsättning med flera noder till en Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation.

Appdistributionsstatus (endast på engelska)

QMC-statussida

Statussidan ger ett bättre sätt att förstå och övervaka appdistributioner, som att visa användaren en länk till hens Multi-Cloud Setup Console.

Appdistributionsstatus (endast på engelska)

Förbättringar av självbetjäningshubben

Tabellvy i hubben ger ett skalbart och enkelt sätt att använda apphanteraren. Följande funktioner ingår:

 • Kolumner för namn, beskrivning, ägare, publicering (när tillämpligt), senaste dataladdning (när tillämpligt), detaljer
 • Sortera genom att klicka på kolumnrubrik
 • Kortkommando precis som för rutnätsvy (Ctrl + g) och listvy (Ctrl + Skift + l)
 • Navigera med tangentbordet
 • Stöd för Qlik-stödda skärmläsare

Hubben

Andra förbättringar

Stöd för NFS-protokoll

När du installerar Qlik Sense Enterprise på Windows kan du ansluta till ett filarkiv genom protokollet Network File System (NFS). Med NFS-stöd kan du till exempel använda ett Linux-baserat filarkiv när du använder Google Cloud Platform.

Skapa en NFS-filresurs (endast på engelska)

Inbyggd dataläskunnighet

Qlik har fokuserat på vår vision av en dataläskunnig värld. Som en del av detta och med förstagångsanvändare i åtanke har nya funktioner lagts till i Qlik Sense för att hjälpa användare med och utbilda dem om deras data.  För förstagångsanvändare hjälper de här funktionerna till att förklara datakoncept som är unika för Qlik, för att snabba på deras introduktion och korta tiden för att nå insikter, inklusive mer kontext för skapande av diagram och ytterligare förklaringar för dimensioner/mått.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!