Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense May 2021

Förstärkta analyser

Förbättringar i Insight Advisor Chat

I den här versionen har vi gjort flera förbättringar av Insight Advisor Chat, inklusive förbättrade berättelser i frågesvar, ett mer avancerat användargränssnitt för frågeparsning och intelligentare appval när frågor besvaras.

Aktivera appar för Insight Advisor Chat

Insight Advisor Search

Vi har gjort flera förbättringar av vår sökbaserade analys i Qlik Sense-appar, bland annat:

  • Analys av förändring över tid – Insight Advisor genererar nu flera diagram för en enskild analystyp, som att leverera en analys som jämför data för två datumperioder med en kombination av diagram.

  • Generering av naturligt språk – visuella diagram som genereras av Insight Advisor Search har nu ett nytt alternativ som låter användaren visa narrativa insikter och datatolkningar.

Skapa visualiseringar med Insiktsrådgivaren

Analystyper i Insikter

Visualiseringar

Videospelare

En ny funktion för att bädda in och spela upp videor direkt i Qlik Sense-appar.

Videospelare

Aktiva diagram- och rutnätsdimensioner

Bättre funktioner tillagda i rutnätsdimensioner för dina visualiseringar, som gör det lättare att identifiera diagrammets plats och associerade dimensioner på designbakgrunden. En ny indikator har lagts till längst ned till höger på objekt. Den innehåller dessa tillagda dimensioner och koordinater när du flyttar eller ändrar storlek på diagramobjekt på designbakgrunden.

Visualiseringar

Nytt, bättre kombinationsdiagram

Nu finns ett ännu bättre kombinationsdiagram med starkare funktioner som stöd för vertikal presentation, referenslinjer som baseras på mått och dimensioner, samt formatering av linjer och staplar.

Referenslinjer

Kombinationsdiagram

Kopplingar

Ny koppling för Databricks-ODBC

För att stödja populariteten av Databricks, en strategisk Qlik-partner, innehåller Qlik Sense nu en förkonfigurerad koppling för Databricks, inklusive den nya Spark 3.0-motorn. Med Databrickskopplingen, som använder Databricks SQL Analytics servic, kan Qlik Sense -användare enkelt inkludera data i Databricks för att både få en heltäckande vy av verksamheten och generera nya insikter och datadrivna åtgärder.

Koppla till datakällor

Ny Azure Synapse-koppling

Qlik fortsätter att utöka antalet datakällor som användare direkt kan komma åt genom att introducera en ny koppling för Azure Synapse Analytics.

Koppla till datakällor

Presto Kerberos-support

Du kan nu autentisera Presto-kopplingen med Kerberos kinit-autentisering.

Skapa en Presto-koppling (endast på engelska)

Mobil

Stöd för Microsoft Edge

Stöd för mobila Microsoft Edge-webbläsare på iOS och Android.

Windows 10-telefon (endast på engelska)

Plattform och administration

Uppgiftshantering med självbetjäning

Användare kan nu skapa och redigera uppgifter som en del av sin hubbupplevelse för att ge förbättrad hantering och planering.

Hantera appar

Förbättrade ODAG-prestanda

ODAG-prestanda har förbättrats genom en ökning av det maximala antalet ODAG-begäranden från 10 till 50, vilket gör det enklare för stora användargrupper att använda ODAG tillsammans.

On-demand-appar

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!