Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense June 2020

Visualiseringar och instrumentpaneler

Miniatyrdiagram

I en rak tabell kan du nu lägga till ett minidiagram i en cell i tabellen. Detta minidiagram, som kallas miniatyrdiagram, är ett litet linjediagram där du kan mäta över en andra dimension.

Ange minidiagrammets typ

Nytt nyansdiagram

Det nya nyansdiagrammet är en mätare som tagits fram särskilt för att visa KPI:er. Det nya nyansdiagrammet erbjuder fler möjligheter till anpassning och ännu bättre funktionalitet. Det nya nyansdiagrammet ersätter det nyansdiagram som tidigare ingick i visualiseringspaketet.

Nyansdiagram

Tabellanpassning

När du använder en rak tabell eller en pivottabell kan du nu ange rullningslistens storlek och du kan markera rader vid hovring.

Bättre organisationsdiagram

Nu är det lättare att interagera med organisationsdiagram med förbättringar som en startsideknapp, alternativ för kantlinjens färg och automatisk storleksändring.

Organisationsdiagram

Bättre filterruta

När en filterruta används kan text nu vänsterjusteras, högerjusteras eller centreras, och användare kan kopiera värden till Urklipp på sina lokala datorer.

Egenskaper för filterrutor

Talformat

Nu kan du anpassa färgintervallet när du använder färg per mått eller färg per uttryck i stapel-, linje- och cirkeldiagram.

Bättre anpassade beskrivningar

Bättre alternativ för anpassade beskrivningar:

  • Stöd för beskrivningar i linjediagram
  • Mer information i beskrivningar för alla diagram
  • Dynamiska rubriker med uttryck
  • Stöd för uttrycksmodifierare: ALL och TOTAL
  • Möjlighet att dölja standardrader

Datahantering, anslutningsmöjlighet och integrering

Förbättringar i dynamiska vyer och ODAG

Dynamiska vyer ger nu mer information under uppdateringar och har avsevärt bättre prestanda. Skriptkoden som krävs för dynamiska vyer och ODAG är också avsevärt enklare, och bara en minimal mängd kod behövs för att skicka urval och ställa frågor.

Skapa en on-demand-mallapp

Qlik Sense Desktop-autentisering mot SaaS

Nu kan du autentisera din Qlik Sense Desktop mot SaaS-versioner, både Qlik Sense Business och Qlik Sense Enterprise SaaS. Alla användare som har behörighet att skapa i valfri version av Qlik Sense kan nu göra Qlik Sense Desktop tillgängligt för användare lokalt och offline.

Autentisera mot Qlik Sense Cloud

Bättre administration

Bättre Qlik Management Console

Bättre tillgänglighet genom att funktioner för anpassade filter finns på landningssidan i Qlik Management Console. Detta gör det möjligt för användaren att spara tabellvyer som anpassade filter. Därmed blir det enkelt att välja hur en tabell presenteras på bästa sätt.

Hantera anpassade filter i tabellvyer (endast på engelska)

Bättre licensiering

Nu erbjuder Qlik licensproxyautentisering för att göra licenshanteringen enklare för kunderna. Licensproxyautentisering erbjuder ett säkert sätt att hantera licensautentisering mellan QlikView- och Qlik Sense-driftsättningar, och Qlik Licensing Service. Med Qlik Licensing Service slipper kunderna att bevaka krav på styrning och efterlevnad, vilket är en avsevärd fördel.

Konfigurera en proxy för Qlik License Service-kommunikation i Qlik Sense Enterprise på Windows (endast på engelska)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!