Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är nytt i Qlik Sense February 2021

Förstärkta analyser

Affärslogik

Standardanalysperioder: Gör det möjligt för användare att ange en standardperiod för analys när Insight Advisor används, för frågor som ställs med naturligt språk och som använder termer som ”Month”, ”Quarter” eller ”Year”.

Tillämpa beteenden på logiska modeller

Definiera analysperioder med kalenderperioder

Skapa logiska modeller för Insight Advisor med affärslogik

Introduktionskurs om affärslogik

Det finns en ny introduktionskurs som visar hur du kan förbättra sökbaserad analys i Insight Advisor med hjälp av affärslogik. Genom att anpassa den logiska modellen och lägga till vokabulär kan du få en bättre sökbaserad analys.

Introduktionskurs – Anpassa hur Insight Advisor tolkar data

Normalisering för k-medelvärdesklustring

Bättre funktionalitet i funktionen för k-medelvärdesklustring, vilket gör det möjligt för användaren att välja och styra normalisering av data.

Rangordnings- och klustringsfunktioner

Diagramfunktion för k-medelvärde-2D

Insight Advisor Chat

Användare kan nu utnyttja de flerspråkiga funktioner som använder naturligt språk som körs på Qlik Cloud, som en fjärrtjänst.

Använda naturligt språk i sökningar

Visualiseringar

 • Rutnätsdiagram: En ny visualiseringstyp som erbjuder ett mycket effektivt sätt att visualisera mått över två dimensioner.

  Rutnätsdiagram

 • Dolda ark: Användare som skapar appar kan nu visa eller dölja ark baserat på villkor. Det innebär att du kan anpassa vad som visas och använda samma app för flera användargrupper.

  Strukturera en app med hjälp av ark

 • Originalmått i uttryck: Gör det möjligt för användare att referera till originalmått inom uttryck, vilket ger bättre produktivitet och styrning.

  Använda originalmått i uttryck

Kopplingar

 • Ny ODBC-koppling för Amazon Athena.

  Athena (endast på engelska)

Qlik Engine

 • Merge-kommando i skriptkod: Ett nytt ”Merge”-kommando i Qlik-skript som gör det möjligt att ladda ändrade data till ett Qlik-program utan att behöva ladda hela datamodellen.

  • Observera! Det här är bara motorns funktionalitet. För kommersiellt bruk krävs ytterligare funktionalitet för att ”delvisa laddningar” ska kunna exponeras för schemalagda laddningar, till skillnad från laddningar via API.

Förbättringar och tillägg i dokumentationen

Bättre information om datasäkerhet och Section Access

Dokumentationen om hur datasäkerhet hanteras med Section Access har gjorts om med en ny organisationsstruktur som belyser säkerhetsnivåerna som uppnås med användning av datareduktion. En tydlig förklaring av Section Access-koncept och fler exempel på behörighetsskript har lagts till.

Hantera datasäkerhet med Section Access

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!