Gå till huvudinnehåll
Egenskaper för filterrutor

PÅ DEN HÄR SIDAN

Egenskaper för filterrutor

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold öppnar du den genom att klicka på open right panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen är märkt med Linked Object i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller skapa en dimension från ett fält. Om alternativet är nedtonat är det inte tillgängligt.

Dimensioner

Du kan även klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

Följande egenskaper är tillgängliga för dimensioner:

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna. Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.
  • Dimension: Visas enbart för original. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Rubrik: Ange en titel för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
 • Originalobjekt: Du kan skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

 • Visa frekvens: Du kan visa frekvensen för varje värde. Du kan visa den som ett absolut tal med Frekvens (antal) eller som procentandel med Relativ frekvens (%).

 • Textjustering: När du ställer in den på Anpassad, kan du välja hur innehållet ska visas: Vänsterjustera, Centrera eller Högerjustera. Om Textjustering är inställt på Auto, justeras texten automatiskt till vänster eller höger beroende på innehållet.

Du kan dra i dimensionerna för att ange den ordningsföljd i vilken de visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Sortering

Standardinställningen är att dimensionerna sorteras i den ordningen som de lades till, men den senast tillagda dimensionen sist. För filterrutor ändrar du sorteringsordningen för dimensionerna under Dimensioner i avsnittet Data. Dra i dimensionerna för att ändra ordningen. Under Sortering kan du ändra på den interna sorteringsordningen för dimensionerna.

Varje dimension sorteras sedan internt på det vanligaste sättet för den typen av data. Tal sorteras numeriskt, stigande. Text sorteras alfabetiskt, stigande. Om du vill ändra på den interna sorteringen av en dimension klickar du på sorteringsknappen. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter tillstånd: Sorterar efter valt, möjligt och uteslutet tillstånd.
 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera efter frekvens: Endast tillgängligt för filterrutor
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns här: Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Example:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att kunna välja att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

See also