Gå till huvudinnehåll
Användaråtkomst

PÅ DEN HÄR SIDAN

Användaråtkomst

Vad du ser och vad du kan göra när du startar Qlik Sense beror på vilken användaråtkomst Qlik Sense-systemadministratören definierade åt dig när denna tilldelade allokeringar till användarna.

Du kan vara tilldelad en av följande:

  • Professional-åtkomst

  • Analyzer-åtkomst

Professional-åtkomst

Professional-åtkomst är avsedd för användare som behöver åtkomst till alla funktioner i Qlik Sense. En användare med Professional-åtkomst kan skapa, redigera och publicera ark eller appar och använda alla tillgängliga funktioner fullt ut, inklusive administration av en Qlik Sense-webbplats.

Analyzer-åtkomst

Analyzer-åtkomst är avsedd för användare som använder ark och appar skapade av andra. En användare med Analyzer-åtkomst kan inte skapa, redigera eller publicera ark eller appar, men kan skapa och publicera berättelser, bokmärken och ögonblicksbilder baserade på data i appar. Användaren kan också generera On-Demand-appar, skapa bokmärken, skriva ut objekt, berättelser och ark samt exportera data från ett objekt till Excel.