Gå till huvudinnehåll

Pekgester

Qlik Sense kan användas på enheter med pekskärm. Du kan interagera med Qlik Sense och utforska dina appar med hjälp av pekgester för enheter med pekskärm.

Du kan växla mellan att ha pekstöd på eller av på den globala menyn (Navigation).

Pekgester

Pekgester för enheter med pekskärm
Åtgärd Exempel Beskrivning
Tryckning Double-tap gesture. Motsvarar ett vänsterklick med en mus.
Dubbeltryckning Scrolling gesture. Motsvarar ett dubbelklick med en mus.
Svep Two-finger swipe gesture. Används för att bläddra i listor och göra val i visualiseringar.
Svep med två fingrar Two-finger tap gesture. Används för att bläddra och panorera.
Tryck med två fingrar Two-finger selection gesture. Används för att välja ett värdeintervall i en lista.
Nyp ihop eller dra isär Pinch gesture. Används för zoomning.
Lång tryckning Long-touch gesture. Används för att öppna snabbmenyer och välja ett objekt så att det kan flyttas.
Tryck med tre fingrar Three-finger tap gesture. Återställer zoomningsnivån för ett spridningsdiagram.
Tryck länge och dra Long-touch and drag gesture. Flyttar en bild till en ny plats i storytelling-vyn, flyttar ett element på en sida i storytelling-vyn.
Tvåfingersval Two-finger selection gesture. Använd för att göra ett fyrkantigt urval i en visualisering.