Gå till huvudinnehåll

Lägga till bokmärken på en sida

I textformateringsverktygsfältet hittar du ett länkalternativ för att lägga till bokmärken inuti ett textobjekt.

Lägga till bokmärken

Du kan markera ett textavsnitt och använda det som ett bokmärke.

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på textobjektet där du vill lägga till bokmärket.

    Verktygsfältet för textformatering visas.

  2. Välj det textavsnitt som du vill använda som bokmärke.

  3. Klicka på Linked Object.

    En dialog öppnas.

  4. Klicka på Bokmärken till höger och välj ett bokmärke från listan.
  5. Klicka utanför texten.

Bokmärket läggs till.

Mer information