Gå till huvudinnehåll

Göra val genom att rita

Om du vill göra urval genom att rita eller med lassourval måste du först klicka i visualiseringen och aktivera urval med lasso genom att klicka på lassoikonen Lasso högst upp i visualiseringen. På en dator kan du även trycka på Skift för att göra ett urval.

Du ritar en frihandslinje för att välja flera värden eller datapunkter samtidigt. Du kan inte rita för att avmarkera värden eller datapunkter.

Stapeldiagram med valen Norden, USA och Japan gjorda med ritval.

Bar chart with three bars selected using draw selection.

I en tabell eller filterruta ritar du tvärs över flera värden för att välja dem.

Filterruta med valen Tyskland, Japan och Norden gjorda med ritval.

Filter pane with three values selected.

I ett linjediagram ritar du längs med en linje för att välja ett antal datapunkter.

Linjediagram med veckorna valda med ritval.

Line chart with draw selection.

I ett spridningsdiagram ritar du tvärs över ett antal datapunkter för att välja dem.

Spridningsdiagram med urval gjort med ritval.

Scatter plot with draw selections.