Gå till huvudinnehåll

Gå bakåt och framåt i urval

När du gör urval sparas dessa som objekt på urvalsraden ovanför arket.

Urvalsrad med alternativen att gå bakåt och framåt i valhistoriken och rensa alla urval.

Selections bar with three selections, one is locked.

Till vänster på urvalsraden finns det tre alternativ: ett alternativ för att gå bakåt i den aktuella valhistoriken, ett alternativ för att gå framåt och ett alternativ för att rensa alla urval. I skärmdumpen kan du se att alternativet för att gå bakåt finns tillgängligt, men inte alternativet för att gå framåt. Detta är normalt fallet när du inte har gått bakåt i urvalshistoriken.

När du klickar på Selections - step back flyttas du ett steg bakåt i urvalshistoriken. Du kan gå tillbaka så långt som till det första urvalet i sessionen. Även om ett urval har låsts, kan du gå tillbaka till ett tillstånd som gällde innan valet gjordes. Om ett urval är låst visas Locked före dimensionens namn. I skärmdumpen är dimensionen Region låst.

När du klickar på Selections - step forward flyttas du ett steg framåt i urvalshistoriken.

När du klickar på Selections - Clear all rensas alla urval, med undantag för de som är låsta.