Gå till huvudinnehåll

Dollarteckenexpansion med parametrar

Parametrar kan användas i dollarteckenexpansioner. Variabeln måste då innehålla formella parametrar som $1, $2, $3 osv. När variabeln expanderas ska parametrarna anges i en kommaseparerad lista.

Example:  

Set MUL='$1*$2';

Set X=$(MUL(3,7)); // returnerar '3*7' iX

Let X=$(MUL(3,7)); // returnerar 21 i X

Om antalet formella parametrar överskrider antalet faktiska parametrar kommer endast de formella parametrar som motsvaras av faktiska parametrar att expanderas. Om antalet faktiska parametrar överskrider antalet formella parametrar kommer de överflödiga faktiska parametrarna att ignoreras.

Example:  

Set MUL='$1*$2';

Set X=$(MUL); // returnerar '$1*$2' iX

Set X=$(MUL(10)); // returnerar '10*$2' iX

Let X=$(MUL(5,7,8)); // returnerar 35 i X

Parametern $0 returnerar antalet parametrar som faktiskt har anropats.

Example:  

set MUL='$1*$2 $0 par'; 

set X=$(MUL(3,7)); // returnerar '3*7 2 par' iX