Gå till huvudinnehåll

StateName - diagramfunktion

StateName() returnerar namnet på det alternativa tillståndet för visualiseringen där den används. StateName kan till exempel användas för att skapa visualiseringar med text och färger som är dynamiska för att återspegla när tillståndet för en visualisering ändras. Denna funktion kan användas i diagramuttryck men kan inte användas för att fastställa det tillstånd som uttrycket syftar på.

Syntax:  

StateName ()

Example 1:  

Dynamisk text

='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())

Example 2:  

Dynamiska färger

if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),

if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),

rgb(210, 210, 210)

)

)