Gå till huvudinnehåll

IsPartialReload - skriptfunktion

Den här funktionen returnerar -1 (True) om den aktuella återinläsningen är partiell, annars 0 (False).

Syntax:  

IsPartialReload()