Gå till huvudinnehåll
PurgeChar - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

PurgeChar - skript- och diagramfunktion

PurgeChar() returnerar en sträng som består av de tecken som finns i indatasträngen (”text”), utom alla eventuella tecken som visas i det andra argumentet (”remove_chars”).

Syntax:  

PurgeChar(text, remove_chars)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
remove_chars En sträng som innehåller tecknen i text som ska tas bort.

Return data type: sträng