Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Mid - skript- och diagramfunktion

Mid() returnerar den del av indatasträngen som börjar vid positionen för det tecken som definieras av det andra argumentet, ”start”, och returnerar det antal tecken som definieras av det tredje argumentet ”count”. Om ”count” utelämnas returneras resten av indatasträngen. Det första tecknet i indatasträngen numreras som 1.

Syntax:  

Mid(text, start[, count])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
start Heltal som definierar positionen för det första tecknet i text som ska inkluderas.
count Definierar stränglängden för utdatasträngen. Om den utelämnas inkluderas alla tecken från positionen som definieras av start.