Gå till huvudinnehåll

Left - skript- och diagramfunktion

Left() returnerar en sträng som består av de första (längst till vänster) tecknen i indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

Syntax:  

Left(text, count)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
count Definierar antal tecken som ska inkluderas från vänster sida av strängen text.