Gå till huvudinnehåll

Hash128 - skript- och diagramfunktion

Hash128() returnerar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 22-teckensträng.

Syntax:  

Hash128(expr{, expression})

Return data type: sträng

Example:  

Hash128 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash128 ( Region, Year, Month )