Gå till huvudinnehåll

Strängaggregeringsfunktioner

Den här delen beskriver strängrelaterade aggregeringsfunktioner.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Strängaggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Strängaggregeringsfunktioner i diagram

Följande diagramfunktioner kan användas för att aggregera strängar i diagram.