Gå till huvudinnehåll
Statistiska testfunktioner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Statistiska testfunktioner

Det här avsnittet beskriver funktioner för statistiska tester, som delas in i tre kategorier. Funktionerna kan användas i både dataladdningsskriptet och diagramuttryck, men syntaxen är olika.

Chi-2-testfunktioner

Används allmänt i studien av kvalitativa variabler. Man kan jämföra observerade frekvenser i en enkelriktad frekvenstabell med förväntade frekvenser, eller studera sambandet mellan två variabler i en reservtabell.

T-testfunktioner

T-testfunktioner används för statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett t-test med två stickprov undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har okända varianser och när en liten urvalsstorlek används vid ett experiment.

Z-testfunktioner

En statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett z-test med två stickprov som undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har kända varianser och när ett experiment använder en stor urvalsstorlek.