Gå till huvudinnehåll

TDIST - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

TDIST - skript- och diagramfunktion

TDIST returnerar sannolikheten hos studentens t-fördelning där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t vars sannolikhet ska kalkyleras.

Syntax:  

TDIST(value, degrees_freedom, tails)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas – det får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.
tails Måste vara antingen 1 (ensidig fördelning) eller 2 (dubbelsidig fördelning).

Denna funktion hänger samman med funktionen TINV på följande sätt:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.