Gå till huvudinnehåll

Sterr - skriptfunktion

Sterr() returnerar det aggregerade standardfelet (stdev/sqrt(n)) för en serie värden, representerade av uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Sterr ([distinct] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Resulterande data
Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Sterr1:

LOAD Type,

Sterr(Value) as MySterr

Resident Table1 Group By Type;

I en tabell med dimensionerna Type och MySterr blir resultaten av Sterr()-beräkningen i dataladdningsskriptet:

Type MySterr

Comparison 3.2674431

Observation 2.7968733