Gå till huvudinnehåll

Comment field

Gör det möjligt att visa fältkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad. Fältnamn som inte finns i appen ignoreras. Om flera förekomster av ett fältnamn hittas används det senaste värdet.

Syntax:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

Mappningstabellen som används bör ha två kolumner: en med fältnamn och en annan med kommentarer.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält som ska kommenteras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
fieldname Namnet på det fält som ska kommenteras.
comment Den kommentar som ska läggas till i fältet.

Example 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Example 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Mer information