Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Tag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att tilldela taggar till ett eller flera fält eller tabeller. Om du försöker tagga ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras taggningen. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:  

Tag [field|fields] fieldlist with tagname


Tag [field|fields] fieldlist using mapname


Tag table tablelist with tagname

 

Argument
Argument Beskrivning
fieldlist Ett eller flera fält som ska taggas, i en kommaavgränsad lista.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare laddats in via en mapping Load- eller mapping Select-sats.
tablelist En kommaavgränsad lista över tabellerna som ska taggas.
tagname Namnet på den tagg som ska användas på fältet.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';