Gå till huvudinnehåll
Outer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Outer

Det explicita prefixet Join går att fördefiniera med prefixet Outer för att ange en outer join. I en outer join genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Det explicita prefixet Join går att fördefiniera med prefixet Outer för att ange en outer join. I en outer join innehåller tabellen som skapas alla värden från båda rådatatabeller där länkande fältvärden representeras i en eller båda tabeller. Nyckelordet Outer är valfritt och är den join-typ som är standard när ett join-prefix inte anges.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Länkad tabell
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also