Gå till huvudinnehåll

RangeXIRR - skriptfunktion

RangeXIRR() returnerar internräntan för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna intern avkastningsgrad för en serie periodiska kassaflöden används RangeIRR-funktionen.

Syntax:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
value Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
date Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel Resultat

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 0,1532

Mer information