Gå till huvudinnehåll

Timestamp#

PÅ DEN HÄR SIDAN

Timestamp#

- skript- och diagramfunktion

Timestamp#() utvärderar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det tidsmarkörformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet. ISO 8601 stöds för tidsmarkörer.

Förutsättningar för tal- och tidsformat

Example:  

I följande exempel används datumformatet M/D/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Lägg till det här exempelskriptet i appen och kör det.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

Sträng

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Om du skapar en tabell med String och TS som dimensioner, blir resultaten så här:

Resultat
Sträng TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200 10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15 3/1/1109 2:15:00 PM