Gå till huvudinnehåll

Time#

- skript- och diagramfunktion

Time#() utvärderar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Förutsättningar för tal- och tidsformat

Example:  

  • Standardinställning för tidsformat 1: hh:mm:ss
  • Standardinställning för tidsformat 2: hh.mm.ss

time#( A )
där A=09:00:00

Resultat
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

09:00:00

09:00:00

Tal:

0.375

-

Example:  

  • Standardinställning för tidsformat 1: hh:mm:ss
  • Standardinställning för tidsformat 2: hh.mm.ss

time#( A, 'hh.mm' )
där A=09,00

Resultat
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

09.00

09.00

Tal:

0.375

0.375