Gå till huvudinnehåll

Money#

PÅ DEN HÄR SIDAN

Money#

- skript- och diagramfunktion

Money#() konverterar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng tillhandahålls. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när man omvandlar strängen till ett numeriskt intervall.

Om denna utelämnas används det valutaformat som definierats i operativsystemet.

dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyDecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

money#-funktionen beter sig vanligtvis som num#-funktionen, men hämtar standardvärdena för decimal- och tusentalsavgränsare från variablerna för valutaformat eller från operativsystemets inställningar för valuta.