Gå till huvudinnehåll

GeoInvProjectGeometry - skript- och diagramfunktion

GeoInvProjectGeometry() används för att aggregera geometri på en yta och tillämpa inversionen av en projektion.

Syntax:  

GeoInvProjectGeometry(type, field_name)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
type Projektionstyp som används för att omvandla kartans geometri. Den kan ta ett av två värden: ”enhet” (standard), som ger en 1:1-projektion, eller ”mercator”, som ger standardprojektionen Mercator.
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

Läs in egen kartdata