Gå till huvudinnehåll

ConnectString - skriptfunktion

ConnectString()-funktionen returnerar namnet på den aktiva datakopplingen för ODBC- eller OLE DB -kopplingar. Funktionen returnerar en tom sträng om ingen connect-sats har exekverats eller efter en disconnect-sats.

Syntax:  

ConnectString()