Gå till huvudinnehåll

ScriptError

Denna felvariabel returnerar den senast exekverade skriptsatsens felkod.

Syntax:  

ScriptError

 

Denna variabel återställs till 0 efter varje lyckad skriptexekvering. Om ett fel inträffar kommer en intern Qlik Sense-felkod att användas. Felkoden består av ett dualt värde, ett numeriskt värde och ett textvärde: Följande felkoder finns:

Skriptfelkoder
Felkod Beskrivning
0 Inget fel
1 Allmänt fel
2 Syntaxfel
3 Allmänt ODBC-fel
4 Allmänt OLE DB-fel
5 Generellt fel från anpassad databas
6 Allmänt XML-fel
7 Allmänt HTML-fel
8 Det går inte att hitta filen
9 Det går inte att hitta databasen
10 Det går inte att hitta tabellen
11 Det går inte att hitta fältet
12 Fel filformat
13 BIFF-fel
14 BIFF-fel, krypterat
15 BIFF-fel, versionen stöds ej
16 Semantiskt fel

Example:  

set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if

Mer information