Gå till huvudinnehåll

Mode - skriptfunktion

Mode() returnerar det vanligaste värdet, lägesvärdet, för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en group by-sats. Funktionen Mode() kan returnera numeriska värden såväl som textvärden.

Syntax:  

Mode ( expr)

Return data type: dual

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Om fler än ett värde är lika vanligt förekommande returneras NULL.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel
Exempel Resultat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

MyMostOftenSoldProduct

AA

eftersom AA är den enda produkt som har sålts mer än en gång.