Gå till huvudinnehåll

Aggregeringsfunktioner

Den grupp av funktioner som kallas aggregeringsfunktioner utgörs av funktioner som tar flera fältvärden som indata och returnerar ett enda resultat, där aggregeringen definieras av en diagramdimension eller en group by-sats i skriptet.

Aggregeringsfunktionerna omfattar Sum(), Count(), Min(), Max() med flera.

De flesta aggregeringsfunktioner kan användas i både dataladdningsskriptet och diagramuttryck, men syntaxen är olika.

Använda aggregeringsfunktioner i ett dataladdningsskript

Aggregeringsfunktioner kan enbart användas inuti LOAD -satser.

Använda aggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan du behöva använda den avancerade funktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

En aggregeringsfunktion aggregerar över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan dock definieras med ett s.k. set-uttryck i set-analys.

Set-analys och set-uttryck